V našem stipendijním programu podporujeme vybrané studenty ve studiu na odborných školách a v případě jejich dobrých výsledků nabízíme zaměstnání v naší společnosti ihned po ukončení jejich studia.

Přidělení stipendia je závislé pouze na průměru z hodnocení odborné praxe.

Průměr - hodnocení praxe Odměna za pololetí
x ≤ 1,5 3 000,- Kč
1,5 < x ≤ 1,8 2 000,- Kč
1,8 < x ≤ 2,1 1 000,- Kč
x > 2,1 0,- Kč