Studentům vysokých škol nabízíme:

 • krátkodobé i dlouhodobé praxe či stáže
 • psaní závěrečné práce
 • brigády
 • exkurze v našich výrobních závodech (Uničov, Olomouc, Snina)


U studentů oceňujeme a podporujeme získávání praktických zkušeností již v průběhu studia a proto nabízíme praxe či stáže na vybraných pracovištích pod dohledem zkušených pracovníků - mentorů, kteří jsou připraveni předat své zkušenosti další generaci. Umožňujeme tak rozvíjet teoretické znalosti v praxi, komplexně poznat chod velké organizace a její vnitřní procesy, zapojit se do týmu a zároveň najít oblast, v níž by se chtěli studenti po absolvování studia realizovat.


V případě, že máte zájem v naší firmě zpracovat svoji závěrečnou práci, můžete si jednoduše vybrat z našeho seznamu témat, nebo po dohodě navrhnout vlastní. Díky tomu budete mít jistotu, že zpracování Vaší závěrečné práce a navržená doporučení jsou žádoucí a chtěná a čas, strávený různými analýzami a hledáním vhodného řešení daného problému, nebyl zbytečný.

Témata závěrečných prací:

Svařování

 • Vliv teplotních účinků na degradaci mechanických hodnot při plamenovém rovnání ocelových svařenců.
 • Vliv teplotních účinků na degradaci mechanických hodnot při rovnání svařenců z jemnozrnných konstrukčních ocelí za pomocí kyslíko-acetylenového plamene.
 • Dostupné Informační systémy pro práci se svářečskou dokumentací, systémy pro dohledatelnost svařování.
 • Porovnání technologie svařovaní 111 a 135 z pohledu produktivity při opravách vad odlitků.

Projekce, konstrukce

 • Úprava konstrukce housenicového článku podpěrného vozu velkostroje KU800
 • Úprava pseudoplanetové převodovky pohonu pasu velkostroje KU800 pro svěrné pouzdro
 • Návrh úpravy pohonu dopravní linky KU800 pro demontáž bez posunutí elektromotoru
 • Zesílení kabelového převaděče - návrh pohonu a konstrukce převaděče
 • Vibrodiagnostika převodové skříně pohonu kolesa KU800 - návrh vhodné metody

Technologie, Metalurgie

 • Vlivy působící na životnost nástrojů určených pro zápustkové kování oceli
 • Vlastnosti materiálů tvářených za tepla určených pro tlakové účely
 • Využití mechanizace a automatizace na kovacích linkách LZK


 • Obrábění vysoce tvrdých návarů konvenčními metodami obrábění
 • Zkrácení upínacích časů v kusové výrobě
 • Zkrácení vedlejších časů obrábění


 • Kontrola výroby tvárné litiny po modifikaci IN MOULD
 • Řešení mechanických vlastností G20Mn5 v závislosti na tloušťce stěny odlitku a způsobu tepelného zpracování
 • Filtrace tekuté oceli při lití do forem - technologické a metalurgické aspekty

Energetika

 • Kvalita elektrické energie v rozvodu podniku
 • Analýza měření všech odebíraných energií v návaznosti na výrobu a cenu jednotlivého výrobku

Ekologie

 • Analýza a zprogramování evidence odpadů
 • Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Marketing

 • CSR - jako součást firemní strategie
 • Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy popř. Komunikační audit a návrhy na zefektivnění
 • CRM jako konkurenční výhoda firmy

Personalistika

 • Analýza spokojenosti zaměstnanců
 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Nastavení metodiky a analýzy úspěšnosti náboru

Máte o tuto spolupráci zájem? Kontaktujte naše personální oddělení.

Ing. Monika Konečná
personalista

E-mail:
studenti__at__unex.cz
Telefon:
+420 585 072 710

Kontaktujte nás přímo