Naše firma chce udržet krok s vývojem trhu práce nejen v České a Slovenské republice, ale i v zahraničí, a proto rádi spolupracujeme nejen s mladými lidmi z řad vysokoškolských i středoškolských studentů, kteří mají talent, nadšení a především zájem o práci, ale také se školami, které těmto mladým lidem prohlubují teoretické i praktické znalosti zvoleného oboru.

Formy spolupráce se školami:

 • podpora odborného vzdělávání (finanční i materiální)
 • spolupráce při propagaci především strojírenských oborů s ohledem na perspektivu studia a příslib budoucího zaměstnání (např. společná prezentace na veletrzích, účast na dnech otevřených dveří,...
 • zajištění exkurzí v našich výrobních závodech (Uničov, Olomouc, Snina)
 • spolupráce při praktické i teoretické výuce, při zpracování závěrečných prací i při závěrečných zkouškách
 • spolupráce na odborných projektech - např. řešení technických a konstrukčních parametrů vyráběných výrobků za účelem zlepšení kvality výrobku (snížení výskytu vad), zvýšení produktivity či snížení nákladů výroby
 • nabídka krátkodobých i dlouhodobých praxí pro studenty

Se kterými školami například spolupracujeme?

 • Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště Uničov
 • Střední škola polytechnická Olomouc
 • Střední odborná škola, Střední odborné učiliště Litovel
 • Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
 • Střední škola technická a obchodní Olomouc
 • Sigmundova střední škola strojírenská Lutín
 • Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc
 • Stredná priemyselná škola Snina
 • VŠB Ostrava
 • UTB Zlín

Jste zástupce školy a máte zájem s námi navázat spolupráci? Kontaktujte nás pro více informací.

Tomáš Pabyška
Personalista

E-mail:
studenti__at__unex.cz
Telefon:
+420 604 545 554

Kontaktujte nás přímo