Cílem společnosti UNEX je podpora a navázání dlouhodobé spolupráce se školami i studenty. Myslíme na všechny stupně vzdělání, máme zájem o kontakt jak se žáky základních škol, tak se studenty učilišť, středních i vysokých škol.

V této části našich kariérních webových stránek najdete informace o možnostech, jak se mohou studenti a žáci zapojit do dění v naší společnosti, jak mohou rozvíjet spolupráci s naší firmou či kde se s námi mohou setkat osobně.