Studentům nabízíme spolupráci při:

1. studiu na odborných školách


V našem stipendijním programu podporujeme vybrané studenty ve studiu na odborných školách a v případě jejich dobrých výsledků nabízíme zaměstnání v naší společnosti ihned po ukončení jejich studia.

Přidělení stipendia je závislé pouze na průměru z hodnocení odborné praxe.

Průměr - hodnocení praxe Odměna za pololetí
x ≤ 1,5 3 000,- Kč
1,5 < x ≤ 1,8 2 000,- Kč
1,8 < x ≤ 2,1 1 000,- Kč
x > 2,1 0,- Kč

2. získávání praktických zkušeností


Zajišťujeme praxe či stáže na vybraných pracovištích pod dohledem zkušených pracovníků - mentorů, kteří jsou připraveni předat své zkušenosti další generaci.

Pro studenty posledních ročníků VŠ jsme připravili nabídku Trainee programu. Ten je určen pro ty, kteří se chtějí vzdělávat nad rámec běžného studia, rozvíjet teoretické znalosti v praxi, komplexně poznat chod velké organizace a její vnitřní procesy, zapojit se do týmu a zároveň najít oblast, v níž by se chtěli realizovat. Více informací ZDE

3. psaní závěrečné práce


Můžete si jednoduše vybrat z našeho seznamu témat, nebo po dohodě navrhnout vlastní. Díky tomu budete mít jistotu, že zpracování Vaší závěrečné práce a navržená doporučení jsou žádoucí a chtěná a čas, strávený různými analýzami a hledáním vhodného řešení daného problému, nebyl zbytečný.

Témata závěrečných prací:

Svařování

 • Vliv teplotních účinků na degradaci mechanických hodnot při plamenovém rovnání ocelových svařenců.
 • Vliv teplotních účinků na degradaci mechanických hodnot při rovnání svařenců z jemnozrnných konstrukčních ocelí za pomocí kyslíko-acetylenového plamene.
 • Dostupné Informační systémy pro práci se svářečskou dokumentací, systémy pro dohledatelnost svařování.
 • Porovnání technologie svařovaní 111 a 135 z pohledu produktivity při opravách vad odlitků.

Projekce, konstrukce

 • Úprava konstrukce housenicového článku podpěrného vozu velkostroje KU800
 • Úprava pseudoplanetové převodovky pohonu pasu velkostroje KU800 pro svěrné pouzdro
 • Návrh úpravy pohonu dopravní linky KU800 pro demontáž bez posunutí elektromotoru
 • Zesílení kabelového převaděče - návrh pohonu a konstrukce převaděče
 • Vibrodiagnostika převodové skříně pohonu kolesa KU800 - návrh vhodné metody

Technologie, Metalurgie

 • Vlivy působící na životnost nástrojů určených pro zápustkové kování oceli
 • Vlastnosti materiálů tvářených za tepla určených pro tlakové účely
 • Využití mechanizace a automatizace na kovacích linkách LZK


 • Obrábění vysoce tvrdých návarů konvenčními metodami obrábění
 • Zkrácení upínacích časů v kusové výrobě
 • Zkrácení vedlejších časů obrábění


 • Kontrola výroby tvárné litiny po modifikaci IN MOULD
 • Řešení mechanických vlastností G20Mn5 v závislosti na tloušťce stěny odlitku a způsobu tepelného zpracování
 • Filtrace tekuté oceli při lití do forem - technologické a metalurgické aspekty

Energetika

 • Kvalita elektrické energie v rozvodu podniku
 • Analýza měření všech odebíraných energií v návaznosti na výrobu a cenu jednotlivého výrobku

Ekologie

 • Analýza a zprogramování evidence odpadů
 • Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Marketing

 • CSR - jako součást firemní strategie
 • Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy popř. Komunikační audit a návrhy na zefektivnění
 • CRM jako konkurenční výhoda firmy

Personalistika

 • Analýza spokojenosti zaměstnanců
 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Nastavení metodiky a analýzy úspěšnosti náboru

Máte o tuto spolupráci zájem? Kontaktujte naše personální oddělení.

Kateřina Zavíralová, DiS.
personalista

E-mail:
studenti__at__unex.cz
Telefon:
+420 585 072 014

Kontaktujte nás přímo