Studentům nabízíme spolupráci při:

1. studiu na odborných školách


V našem stipendijním programu podporujeme vybrané studenty ve studiu na odborných školách a v případě jejich dobrých výsledků nabízíme zaměstnání v naší společnosti ihned po ukončení jejich studia.

Přidělení stipendia je závislé na:

 • počtu odpracovaných hodin na odborné praxi
 • průměru z hodnocení odborné praxe
 • průměru ze studijních výsledků
Odměna za pololetí Počet odpracovaných hodin Průměr - hodnocení praxe Průměr - studijní výsledky
3 000,- Kč 100% ≤ 1,5 ≤ 2,00
2 500,- Kč 100% > x ≥ 90% ≤ 1,5 ≤ 2,00
2 000,- Kč 90% > x ≥ 80% ≤ 1,5 ≤ 2,00
0 80% > x ≤ 1,5 ≤ 2,00

2. získávání praktických zkušeností


Zajišťujeme praxe či stáže na vybraných pracovištích pod dohledem zkušených pracovníků - mentorů, kteří jsou připraveni předat své zkušenosti další generaci.

Pro studenty posledních ročníků VŠ jsme připravili nabídku Trainee programu. Ten je určen pro ty, kteří se chtějí vzdělávat nad rámec běžného studia, rozvíjet teoretické znalosti v praxi, komplexně poznat chod velké organizace a její vnitřní procesy, zapojit se do týmu a zároveň najít oblast, v níž by se chtěli realizovat. Více informací ZDE

3. psaní závěrečné práce


Můžete si jednoduše vybrat z našeho seznamu témat, nebo po dohodě navrhnout vlastní. Díky tomu budete mít jistotu, že zpracování Vaší závěrečné práce a navržená doporučení jsou žádoucí a chtěná a čas, strávený různými analýzami a hledáním vhodného řešení daného problému, nebyl zbytečný.

Témata závěrečných prací:

Svařování

 • Vliv teplotních účinků na degradaci mechanických hodnot při plamenovém rovnání ocelových svařenců.
 • Vliv teplotních účinků na degradaci mechanických hodnot při rovnání svařenců z jemnozrnných konstrukčních ocelí za pomocí kyslíko-acetylenového plamene.
 • Dostupné Informační systémy pro práci se svářečskou dokumentací, systémy pro dohledatelnost svařování.
 • Porovnání technologie svařovaní 111 a 135 z pohledu produktivity při opravách vad odlitků.

TPV (technická příprava výroby)

 • Efektivita tepelného dělení ocelových výpalků při použití technologií Laseru a vodního paprsku
 • Analýza spotřeby / životnosti dílů pro pálící stroje
 • Modernizace pálícího centra CPM


 • Vlivy působící na životnost nástrojů určených pro zápustkové kování oceli
 • Vlastnosti materiálů tvářených za tepla určených pro tlakové účely
 • Využití mechanizace a automatizace na kovacích linkách LZK


 • Obrábění vysoce tvrdých návarů konvenčními metodami obrábění
 • Zkrácení upínacích časů v kusové výrobě
 • Zkrácení vedlejších časů obrábění
 • Zproduktivnění výroby při osazení stroje výkonnějšími nástroji
 • Náhrada zastaralých strojů obráběcím centrem


 • Kontrola výroby tvárné litiny po modifikaci IN MOULD
 • Řešení mechanických vlastností G20Mn5 v závislosti na tloušťce stěny odlitku a způsobu tepelného zpracování
 • Filtrace tekuté oceli při lití do forem - technologické a metalurgické aspekty

Energetika

 • Kvalita elektrické energie v rozvodu podniku
 • Analýza měření všech odebíraných energií v návaznosti na výrobu a cenu jednotlivého výrobku

Ekologie

 • Analýza a zprogramování evidence odpadů
 • Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Marketing

 • CSR - jako součást firemní strategie
 • Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy popř. Komunikační audit a návrhy na zefektivnění
 • CRM jako konkurenční výhoda firmy

Personalistika

 • Analýza spokojenosti zaměstnanců
 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Nastavení metodiky a analýzy úspěšnosti náboru

Máte o tuto spolupráci zájem? Kontaktujte naše personální oddělení.

Mgr. Zdeňka Buchtová
personalista

E-mail:
zdenka.buchtova__at__unex.cz
Telefon:
+420 585 072 727

Kontaktujte nás přímo